I'm Aldona
and I'm Joel. this is our version of Lietuvos Laukai pages 112 and 113.
First we will hear the story.
Briedis

Tai pats didžiausias ir gražiausias Lietuvos miškų gyvulys.
Jis yra maždaug arklio dydžio, pilkai rusvos
spalvos, dideliais, gražiais, šakotais ragais.
Ragai — tai briedžio papuošalas.
Jo kojos aukštos, stiprios ir dailios.

Labai gražiai ir išdidžiai atrodo briedis, ypač tarp
kopų miškelių kuršių Neringoje, kur jų daug buvo.
Sunku įsivaizduoti Neringą be briedžių.

Briedis yra geras plaukikas ir lengvai perplaukia
didelius ežerus ir upes.

Minta briedis daugiausia krūmų ir medžių ūgliais.         1:00
Be to jis labai mėgsta karklų ir drebulių žievės.

Briedis yra ramus gyvulys, jis niekuomet nepuola, bet užpultas drąsiai ginasi.
Nuo vilkų, šunų ir Žmonių jis ginasi priešakinėmis savo kojomis.

Seniau briedžių Lietuvoje buvo labai daug, bet
pamažu, nykstant miškams, nyko ir briedžiai.
Įstatymai griežtai uždraudė briedžius medžioti,
ir jų skaičius pradėjo augti.

1939 m. Lietuvoje jau buvo daugiau kaip 300 briedžiųžių.
Daugiausia jų buvo prie Panevėžio, Žaliosios girioje ir Kuršių Neringoje.

žodynas                    2:00
vocabulary

rusvos
tan, beige

dailus, daili
pretty, cute, graceful

išdidus
proud

ugliai
sprouts

karklas
willow

drebulė
aspen

žievė
bark

pamažu
gradually

nykti
to disappear

įstatymas
law

uždrausti
to forbid

griežtas
strict, stern


Briedis                         2:34
Elk

Tai pats didžiausias ir gražiausias
It is the largest and most beautiful

Lietuvos miškų gyvulys.
Lithuanian forest animal.

Jis yra maždaug arklio dydžio,
It is approximately the size of a horse,

pilkai rusvos spalvos,
of grey tan color                    3:00

dideliais, gražiais, šakotais ragais.
with large, beautiful, branched antlers.

Ragai — tai briedžio papuošalas.
Antlers - they are an elk's decoration.

Jo kojos aukštos, stiprios ir dailios.
Its legs high, strong and graceful.

Labai gražiai ir išdidžiai atrodo briedis,
Very beautifully and proudly appears the elk

ypač tarp kopų miškelių kuršių Neringoje, 
especially between the forests dunes on the Curonian Spit,

kur jų daug buvo.
where there were many of them.

Sunku įsivaizduoti Neringą be briedžių.
It is hard to imagine Neringa without elk.       4:00

Briedis yra geras plaukikas
The elk is a good swimmer

ir lengvai perplaukia didelius ežerus ir upes.
and easily swims across big lakes and rivers.

Minta briedis daugiausia
Elk feeds mostly

krūmų ir medžių ūgliais.
on bushes and tree sprouts.

Be to jis labai mėgsta
Besides that it likes

karklų ir drebulių žieves.
willow and aspen bark

Briedis yra ramus gyvulys,
The elk is a peaceful animal,

jis niekuomet nepuola,
it never attacks,

bet užpultas drąsiai ginasi.
but attacked it bravely defense itself.     5:00

Nuo vilkų, šunų ir Žmonių
From wolves, dogs and people

jis ginasi priešakinėmis savo kojomis.
it defends itself with its front legs.

Seniau briedžių Lietuvoje buvo labai daug,
In old times elks in Lithuania were very plentiful, 

bet pamažu, nykstant miškams,
but gradually, with forests disappearing,

nyko ir briedžiai.
even elk have started to disappear.

Įstatymai griežtai uždraudė briedžius medžioti,
Laws strictly forbade hunting elk,

ir jų skaičius pradėjo augti.
and their numbers started to increase.

1939 m. Lietuvoje jau buvo
In 1939 in Lithuania there were

daugiau kaip 300 briedžių.
already more than 300 elk.

Daugiausia jų buvo prie Panevėžio,
Mostly they were near Panevežys,

Žaliosios girioje ir Kuršių Neringoje.
in the Green Forest and on the Curonian Spit

That's all folks                  6:31