Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story on page 191 of Lietuvos Laukai.
First Aldona will read the story.

Eglė

Eglė - gražus, amžinai žaliuojąs spygliuotis medis,
lietuvių mėgstamas ir dainuojamas.
---
Šaknis ji leidžia negiliai, todėl dažnai ją išverčia audros.
Ji išauga aukšta, siekia ligi 200 pėdų aukščio.
Jos šakos tankios, todėl eglynuose vasarą yra vėsu ir tamsu.

Eglės spygliai trumpi, bet aštrūs.
Jos vaisiai — kankorėžiai, kurie yra gan ilgi.
---
Ji gyvena ligi 150 metų.
---
Eglės medis vartojamas statybai, celiuliozei,
popieriui, dirbtiniam šilkui, indams dirbti.
S. Jonynienė                           191

žodynas                              1:07
Vocabulary

amžinai
forever, eternally, always

išversti
to translate, over turn, knock down

tankus, tanki
dense, thick

spyglys
thorn, needle, spike, barb

celiuliozė
cellulose

dirbtinis, dirbtinė
artificial

Now we will read the story and its translation.          1:30

Eglė
The Fir tree

Eglė - gražus, amžinai žaliuojąs spygliuotis medis,
The fir, a beautiful, evergreen coniferous tree,

lietuvių mėgstamas ir dainuojamas.
is Lithuanians' favorite and most sung about tree.

---
Šaknis ji leidžia negiliai,
It grows short roots,

todėl dažnai ją išverčia audros. 
thus they are often knocked them by storms.

Ji išauga aukšta,
It grows tall,

siekia ligi 200 pėdų aukščio.
reaching upto 200 feet in height.

Jos šakos tankios,
It branches are thick,

todėl eglynuose vasarą
thus in fir groves, in the summer,

yra vėsu ir tamsu.
it is cool and dark.

Eglės spygliai trumpi, bet aštrūs.
Fir needles are short but sharp.

Jos vaisiai — kankorėžiai,
Its fruit - pine cones,

kurie yra gan ilgi.                        3:00
are quite long.
---
Ji gyvena ligi 150 metų.
It lives upto 150 years.
---
Eglės medis vartojamas statybai,
Fir wood is used in building,

celiuliozei, popieriui,
for cellulose, paper,

dirbtiniam šilkui, indams dirbti.
artificial silk, and dishes for work.

S. Jonynienė                           191

That's all folks.                         3:43