Labas aš Aldona
and I'm Joel. This is the story from Lietuvos Laukai page 20.
First we will hear the story.

Genys ir Varna
Genys buvo apsiavvenės pušyje.
Toje pačioje pušyje susimanė sukrauti lizdą ir varna

Geniui tokia kaimynė nepatiko.
Vis krankia - vaikučiams miegoti neduoda.
Pasišaukė genys savo pačią ir ėmė kalti į medį abudu, kiek tik gali.

- Ko gi taip smarkiai kalate? - klausia varna.
- Pušies šakų norime prisikirsti.
- Ką gi darysite su šakomis?
- Po medžių laužą susikursime, kad šilčiau būtų.
- Ką jūs sugalvojote? Medį galite padegti!
- Kai šitas sudegs, į kitą išsikraustysime. Miške daug tokių medžių yra.

- Ar jums galvoje negera! - tarė varna: -
jei medis užsidegs, ką aš darysiu su savo vaikais?
Nulėkė varna į mišką, susirado kitą medį ir tenai susikrovė sau lizdą.

Pr. Mašiotas
1. Kodėl geniui nepatiko jo kaimynė varna?
2. Ką genys nutarė daryti?
3. Ką padarė varna?                       20
žodynas                           1:40
vocabulary

susimanyti 
to decide to do, realize

pasišaukti
to summon

prisikirsti
to chop a lot for one's self, to eat too much

išsikraustyti
to move out

nulėkti
to fly away

susikrauti
to build a nest

pati
wife, mate

Now we will hear the story with a translation          2:05

Genys ir Varna
The Woodpecker and The Crow

Genys buvo apsigyvenės pušyje.
A woodpecker had settled in a pine tree.

Toje pačioje pušyje
In that same pine

susimanė sukrauti lizdą ir varna.
a crow had also decided to build a nest.
---
Geniui tokia kaimynė nepatiko.
The woodpecker did not like such a neighbor.

Vis krankia - vaikučiams miegoti neduoda.
Always cawing - does not let the children sleep.

Pasišaukė genys savo pačią
the Woodpecker summoned his mate          3:00

ir ėmė kalti į medį abudu,
and they started to hammer into the tree

kiek tik gali.
as much as they could.

- Ko gi taip smarkiai kalate? -
Why are you hammering so hard?

klausia varna.
asked the crow.

- Pušies šakų norime prisikirsti.
Some pine branches we want to chop up for ourselves.

- Ką gi darysite su šakomis?
What will you do with the branches?

- Po medžių laužą susikursime,
Under the tree a fire we will make

kad šilčiau būtų.
to make it warmer.

- Ką jūs sugalvojote?                     4:00
What are you thinking?

Medį galite padegti!
You can burn the tree

- Kai šitas sudegs,
When this burns.

į kitą išsikraustysime.
to another we will move.

Miške daug tokių medžių yra.
In the forest there are many such trees.

- Ar jums galvoje negera! - tarė varna:
What is wrong in your mind, said the crow:

- jei medis užsidegs,
if the tree burns

ką aš darysiu su savo vaikais?
what will I do with my children?

Nulėkė varna į mišką,
The crow flew to the forest,

susirado kitą medį                   5:00
found another tree

ir tenai susikrovė sau lizdą.
and there built another nest.

Pr. Mašiotas
1. Kodėl geniui nepatiko jo kaimynė varna?
Why did the woodpecker not like his neighbor the crow?

2. Ką genys nutarė daryti?
What did the woodpecker decide to do?

3. Ką padarė varna?
What did the crow do?                           20

That's all folks                     5:41