Labas, aš Aldona
and I am Joel. This is page 173 of Lietuvos Laukai. First the story.

Gyvate

Gyvatę galima dažnai sutikti Lietuvos miškuose.
Tai vienintelis nuodingas šliužas Lietuvoje.
Gyvatės spalva atitinka gyvenamos vietos spalvą.
Yra gyvačių juodų, pilkų, žalsvai margų.
Todėl ją pastebėti gana sunku, ir lengvai gali žmogus ant jos užminti.

Dvišakis gyvatės liežuvis nebaisus: juo gyvatė tik liečia daiktus.
Gyvatė kanda priešakiniais viršutiniais dantimis, kuriuose yra nuodų.
Jos nuodai pavojingi ir žmonėms, ir gyvuliams.
---
Gyvatė mato gana gerai, bet girdi labai silpnai.
---
Ji labai mėgsta šlapius samanynus ir pelkėtus miškus.
Minta gyvatė pelėmis, varlėmis, mažais paukščiukais.
Grobio ji nesiveja, bet tyko. Jei bėga pelė ar varlė pro šalį,
gyvatė įkerta jai, paskui negyvą praryja.
Prarijusi grobį, gyvatė guli ir kelias dienas jį virškina.
---
Žiemą gyvatės suminga kartais po kelias vienoje
krūvoje kur nors po medžio šaknimis arba duobėje.

S. Jonynienė                          173

žodynas                             1:52
vocabulary

atitikti
to match, correspond. conform

užminti
to step on

dvišakis
two pronged

liesti
to touch

grobis
prey

tykoti
to lurk

praryti
to swallow, devour, ingest

virškinti
to digest

sumigti
to falls asleep

krūva
a pile, heap, stack

Now we will hear the story with a translation         2:22

Gyvate
The Snake

Gyvatę galima dažnai sutikti Lietuvos miškuose.
One can often meet a snake in Lithuanian forests.

Tai vienintelis nuodingas šliužas Lietuvoje.
It is the only poisonous reptile in Lithuania.

Gyvatės spalva atitinka gyvenamos vietos spalvą.
The snake's color matches the habitat's color.

Yra gyvačių juodų, pilkų, žalsvai margų.          3:00
There are black, grey, green colored snakes.

Todėl ją pastebėti gana sunku,
That is why to notice it is quite hard,

ir lengvai gali žmogus ant jos užminti.
and it can be easy for people to step on them.

Dvišakis gyvatės liežuvis nebaisus:
The two pronged snake's tongue is not fearsome:

juo gyvatė tik liečia daiktus.
with it the snake only touches things.

Gyvatė kanda priešakiniais viršutiniais dantimis,
The snake bites with the front top teeth,

kuriuose yra nuodų.
in which there is poison.

Jos nuodai pavojingi ir žmonėms, ir gyvuliams.          4:00
Its poison is dangerous to people and animals.
---
Gyvatė mato gana gerai,
The snake sees fairly well,

bet girdi labai silpnai.
but hears very poorly.
---
Ji labai mėgsta šlapius samanynus ir pelkėtus miškus.
It likes wet moss and swampy forests.

Minta gyvatė pelėmis, varlėmis, mažais paukščiukais.
The snake feeds on mice, frogs, small birds.

Grobio ji nesiveja, bet tyko.
It does not chase prey, but lies in wait. 

Jei bėga pelė ar varlė pro šalį,
If a mouse or frog runs by,

gyvatė įkerta jai,
the snake bites it,

paskui negyvą praryja.                     5:00
then swallows it dead.

Prarijusi grobį, gyvatė guli
Having swallowed the prey, the snake lies

ir kelias dienas jį virškina.
and for several days digests it.
---
Žiemą gyvatės suminga
In winter snakes fall asleep

kartais po kelias vienoje
sometimes several of them in one

krūvoje kur nors po medžio šaknimis arba duobėje.
pile somewhere under tree branches or in a hole.

S. Jonynienė                              173
That's all folks                          5:45