Labas aš Aldona.
and I'm Joel. The is the story on page 53 of Lietuvos Laukai.
Kada Geriau?
I.

Ilgai laukė Petrelis, kol tėvelis padarė rogutes, nė į lauką nėjo.
Pagaliau tėvelis pabaigė. Išbėgo Petrelis su rogutėmis į lauką.
O, kaip čia gražu! Žemelė baltai pasipuošusi.

Upelis stora ledine pluta apsidengęs.
Saulutė linksmai šviečia, mirga sniego žvaigždutėse.
Medžiai baltais rūbais apsirengę.

Bėgioja, važinėjasi Petrelis ir niekaip negali atsidžiaugti.
Parbėgo pavargęs namo, truputį užvalgė ir vėl bėga pro duris.

- Kur tu, Petreli? Būk kambaryje! Lauke šalta, nemalonu - stabdo tėvelis. 1:03

- O, kaip gera, kaip gražu lauke, tėveli!
Aš norėčiau, kad žiema niekada nepasibaigtų,
- džiaugėsi Petrelis ir spruko pro duris.
Tėvelis užsirašė Petrelio žodžius.

II.

Atėjo pavasaris. Nubėgo Petrelis į pievelę už upelio.
Kiek čia grožybių! Pievelė pasipuošusi visokiomis gėlėmis.
Margos peteliškės skraido, paukšteliai čiulba.
Petrelis laksto, žaidžia pievelėje visą dienelę ir valgį užmiršęs.
Vakare parbėgęs džiaugiasi tėveliui: .

- Tėveli, koks gražus pavasarėlis atėjo!
Kaip būtų gera, kad jis niekad nepasibaigtų!

Tėvelis ir tuos žodžius užsirašė.                  53 2:00
II.

Prabėgo pavasaris. Išėjo tėvelis su Petrelių šienauti.
Tėvelis pjauna, o Petrelis laksto, voliojasi po šieną, uogas renka.
Nubėgęs į upelį, braido, žuvytes gaudo.
Vakare, nors ir labai nuvargęs, grįžta su tėveliu namo, bet nedejuoja:

- Kad ta vasara taip greit nepasibaigtų!
Taip gera dabar, taip gera!

Tėvelis užsirašė sūnaus žodžius.

IV.

Nė nepamatė Petrelis, kaip prabėgo vasara.
Atėjo ruduo. Petrelis nepasigenda vasaros.
Sode tiek obuolių, slyvų ir kriaušių.
Darže visokių daržovių. Petrelio visą dieną nėra namie.         3:00
Vakare parbėgęs džiaugiasi, kad rudenį yra geriausia ir gražiausia.

Tėvelis paėmė užrašų knygutę ir parodė Petreliui jo paties žodžius,
kad jis taip pat sakė ir žiemą, ir pavasarį, ir vasarą, ir rudenį.

Iš “Vaikų darbymečiui"
1. Kodėl Petrelis norėjo, kad žiema nesibaigtų?
2. Kaip Petreliui patiko pavasaris?
3. Kaip jam patiko vasara?
4. Kodėl Petrelis buvo patenkintas rudeniu?
5. Ką tėvelis parodė Petreliui?                    54

žodynas                         3:53
Vocabulary

rogės
a sled, sleigh

ledinis
icy

pluta
crust

apsidengti
to cover oneself

mirgėti
to flicker, twinkle

sprukti
to flee, skedaddle

užsirašyti
to write down

visoks
all kinds of

peteliškė, drugelis
butterfly

lakstyti
to run about, scurry, scamper

šienauti
to mow hay

šienas
hay

voliotis
to roll around

dejuoti
to moan, complain

pasigesti, ilgėtis
to miss

Now we will hear the story with a translation.         4:52

Kada Geriau?
When is better?
I.

Ilgai laukė Petrelis,
Petrelis waited a long time,

kol tėvelis padarė rogutes,
until Daddy made a little sled,

nė į lauką nėjo.
he did not go outside.

Pagaliau tėvelis pabaigė.
Finally Daddy finished.

Išbėgo Petrelis su rogutėmis į lauką.
Petrelis ran outside with the little sled.

O, kaip čia gražu!
Oh how beautiful it is here.

Žemelė baltai pasipuošusi.
The ground has decorated itself in white.

Upelis stora ledine pluta apsidengęs.
The stream is covered with a thick icy crust.            6:00

Saulutė linksmai šviečia,
The sun happily shines,

mirga sniego žvaigždutėse.
the snow twinkles like little stars.

Medžiai baltais rūbais apsirengę.
The trees are dressed in white clothes.

Bėgioja, važinėjasi Petrelis
Running around, riding around Petrelis

ir niekaip negali atsidžiaugti.
can no way not rejoice.

Parbėgo pavargęs namo, truputį užvalgė
He ran home tired, he ate a little

ir vėl bėga pro duris.
and again ran throught the door.

- Kur tu, Petreli?                        7:00
Where are you, Petrelis?

Būk kambaryje!
Stay in the room.

Lauke šalta, nemalonu - stabdo tėvelis.
It is cold outside, not pleasant - his daddy stops him.

- O, kaip gera, kaip gražu lauke, tėveli!
Oh, how good, how pretty it is outside, daddy.

Aš norėčiau, kad žiema niekada nepasibaigtų,
I would like the winter never to end,

- džiaugėsi Petrelis ir spruko pro duris.
rejoiced Petrelis and he flew though the door.

Tėvelis užsirašė Petrelio žodžius.
Daddy wrote down Petrelis' words.

Atėjo pavasaris.                        8:00
Spring came.

Nubėgo Petrelis į pievelę už upelio.
Petrelis ran to the meadow beyond the stream.

Kiek čia grožybių!
How many beauties are here.

Pievelė pasipuošusi visokiomis gėlėmis.
The meadow is decorated with all kinds of flowers.

Margos peteliškės skraido,
Spotted butterflies are flying,

paukšteliai čiulba.
birds are chirping.

Petrelis laksto,
Petrelis scampers,

žaidžia pievelėje visą dienelę
plays in the meadow all day

ir valgį užmiršęs.                        9:00
and forgot to eat.

Vakare parbėgęs džiaugiasi tėveliui: 
In the evening, running home, he rejoices to daddy:

- Tėveli, koks gražus pavasarėlis atėjo!
Daddy, what a beautiful spring has come.

Kaip būtų gera, kad jis niekad nepasibaigtų!
How good it would be if it would never end.

Tėvelis ir tuos žodžius užsirašė.
Daddy also wrote down those words.                   53

Prabėgo pavasaris.
Spring passed.

Išėjo tėvelis su Petrelių šienauti.
Daddy with Petrelis came out to mow hay.

Tėvelis pjauna, o Petrelis laksto,                  10:00
Daddy reaps, and Petrelis runs around,

voliojasi po šieną, uogas renka.
rolls around in the hay, collects berries.

Nubėgęs į upelį,
Having run away to the stream,

braido, žuvytes gaudo.
he wades, catches fish.

Vakare, nors ir labai nuvargęs,
In the evening although he is so very tired,

grįžta su tėveliu namo, bet nedejuoja:
he returns home with daddy, but he does not complain.

- Kad ta vasara taip greit nepasibaigtų!
So that this summer would not end so fast.

Taip gera dabar, taip gera!
It is so good now, so good.

Tėvelis užsirašė sūnaus žodžius.                 11:00
Daddy wrote down the son's words.
IV.

Nė nepamatė Petrelis, kaip prabėgo vasara.
Petrelis did not even see how fast the summer ended.

Atėjo ruduo.
Fall came.

Petrelis nepasigenda vasaros.
Petrelis does not miss summer.

Sode tiek obuolių, slyvų ir kriaušių.
In the garden so many, apples, cherries and pears.

Darže visokių daržovių.
in the garden are all kinds of vegetables.

Petrelio visą dieną nėra namie.
Petrelis is not at home all day long.

Vakare parbėgęs džiaugiasi,
Having happend in the evening, he rejoices

kad rudenį yra geriausia ir gražiausia.             12:00
that the fall is the best and most beautiful.

Tėvelis paėmė užrašų knygutę
Daddy took the notebook

ir parodė Petreliui jo paties žodžius,
and showed Petrelis his own words,

kad jis taip pat sakė ir žiemą,
that he said the same thing about winter,

ir pavasarį, ir vasarą, ir rudenį.
and spring and summer, and fall.

Iš “Vaikų darbymečiui"
From "For the Children's working life"

1. Kodėl Petrelis norėjo, kad žiema nesibaigtų?
  Why did Petrelis want that winter would not end?
  
2. Kaip Petreliui patiko pavasaris?
How did Petrelis like spring?

3. Kaip jam patiko vasara?
How did he like summer?

4. Kodėl Petrelis buvo patenkintas rudeniu?
Why was Petrelis pleased with fall?

5. Ką tėvelis parodė Petreliui? 
  What did daddy show to Petrelis?
  That's all folks.                        54  13:27