Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story on page 167 of Lietuvos Laukai.
First Aldona will read the story.

Karosas
Tai - plati, plona, gelsvos spalvos žuvis.
Yra karosų ir blizgančios, auksiniai geltonos spalvos,
bet jie daugiausia laikomi akvariumuose.

Karosas gyvena ramiuose vandenyse: ežeruose,
tvenkiniuose ir ramiai tekančiose upėse.

Maitinasi karosas smulkia dugno gyvūnija ir augmenija.
Karosas yra labai patvari žuvis ir pakelia sunkias gyvenimo sąlygas.
S. Jonynienė                             167

žodynas                               0:54
Vocabulary

smulkus, smulki
small, fine, minor

augmenija
vegetation, flora

patvarus
durable, stable, lasting, enduring

sąliga
condition

Now we will read the story and a translation.         1:10

Karosas
The Crucian Carp

Tai - plati, plona, gelsvos spalvos žuvis.
It is a wide, thin, yellowish fish

Yra karosų ir blizgančios,
There are carps which are shiny,

auksiniai geltonos spalvos,
of a goldish yellow color,

bet jie daugiausia laikomi akvariumuose.
but they are mostly kept in aquariums.

Karosas gyvena ramiuose vandenyse:
The carp lives in quiet waters:

ežeruose, tvenkiniuose                     2:00
in lakes, ponds

ir ramiai tekančiose upėse.
and quietly flowing rivers.

Maitinasi karosas smulkia
The carp feeds on small

dugno gyvūnija ir augmenija.
bottom dwelling critters and vegetation.

Karosas yra labai patvari žuvis
The carp is a very durable fish

ir pakelia sunkias gyvenimo sąlygas.
and bears difficult living conditions. 

S. Jonynienė                             167
That's all folks.                          2:48