Hello, I'm Joel
And I'm Aldona. This is page 94 of Lietuvos Laukai

Lapė

Lapė yra plėšrus laukinis gyvulėlis.

Jos dailus kūnas apvilktas storais, minkštais kailinėliais.

Kojos plonos, tvirtos, todėl ji gali puikiai bėgioti, šokinėti.

Turi stačiąs ausis, tiesia gauruota uodegą, aštrius dantis, gerą uoslę ir
yra labai atsargi ir gudri.

Jos gudrumas pasakose nėra labai perdėtas,
nes ji yra nepaprastai gudrus vagis.

Dėl maisto lapė nėra labai lepi.

Minta įvairiu maistu.

Labai mėgsta paukštelius, kiškelius ir naminius paukščius.        1:00

Bet taip pat ėda įvairius vaisius.

Kiaušiniai ir medus — lapės skanėstai.

Gyvena lapė urvuose.

Persekiojama, ji niekada tiesiai į savo urvą nebėga: prieš įlįsdama,
ji labai mėto pėdas. O slėptis ji dažnai turi, nes yra labai medžiojama

dėl savo gražaus ir brangaus kailio ir dėl naminių paukščių vagiliavimo.

vocabulary             1:32
žodynas

plėšti
to loot

plešrus
predator

dailus
pretty, handsome, graceful

apviltas
disappointed

kailiniai
fur coat

tvirtas, tvirta
hard, strong, sturdy

stačias, stačia
upright, erect, perpendicular

gauruotas, gauruota
shaggy

uodega
tail

uoslė
sense of smell

atsarga
care, caution

perdėti
to exaggerate

lepus
spoiled

misti
to feed on something

ėsti
to devour

skanėstas
a delicacy

persekioti
to persecute, chase, run

mėtyti
to toss, throw

Lapė                        2:33
Fox
Lapė yra plėšrus laukinis gyvulėlis.
The fox is a predatory wild animal.

Jos dailus kūnas apvilktas
Its handsome body is covered

storais, minkštais kailinėliais.
with a thick, soft fur coat.

Kojos plonos, bet tvirtos,                   3:00
The legs are thin, but strong,

todėl ji gali puikiai bėgioti, šokinėti.
therefore it can run well, and jump.

Turi stačias ausis, tiesia gauruota uodegą,
It has erect ears, a straight shaggy tail,

aštrius dantis, gerą uoslę ir
sharp teeth, a good sense of smell and

yra labai atsargi ir gudri.
is very cautious and clever.

Jos gudrumas pasakose nėra labai perdėtas, 
Its cunning in fairy tales is not very exaggerated, 

nes ji yra nepaprastai gudrus vagis.
becasuse it is an unusually clever thief.         4:00

Dėl maisto lapė nėra labai lepi.
Concerning food the fox is not very spoiled

Minta įvairiu maistu.
It feeds on various foods.

Labai mėgsta paukštelius,
It very much likes birds,

kiškelius ir naminius paukščius.
rabbits and domestic birds.

Bet taip pat ėda įvairius vaisius.
But also it devours various fruits.

Kiaušiniai ir medus — lapės skanėstai.
Eggs and honey - are a fox's delicacies.

Gyvena lapė urvuose.
The fox lives in caves.

Persekiojama, ji niekada tiesiai į savo urvą nebėga:
When it is persecuted, it never runs straight to its cave:

prieš įlįsdama, ji labai mėto pėdas.
before entering it runs in a zig zag.

O slėptis ji dažnai turi,
And it often has to hide,

nes yra labai medžiojama
because it is very much hunted

dėl savo gražaus ir brangaus kailio
for its beautiful and expensive fur

ir dėl naminių paukščių vagiliavimo.
and for stealing domestic birds it eats.

that's all folks                    5:42