Hello, I'm Aldona
and I'm Joel. This is page 95 of Lietuvos Laukai. First the story

Lapė Snapė
Aš laputė - nabagutė
Našlaitėlė ir kūmutė.
Be tėvelio, be močiutės.
Man pasauly reikia būti.

Man kojelės - lengvos, greitos,
Pačios kelias, pačios raitos.
Man kailelis - tartum šilko,
Nebijau aš net ir vilko.

O snukutis man šnekutis -
Kaip uogelė, kaip bitutė!
Ar kas liūdi, ar kas guodžias -
Jis iš tolo vis užuodžia.

Jis užuodžia, kur pavojus,
Kur nereikia kelti kojos,
Kur piktų žmonių braidyta,
Kur man kilpa pastatyta.               1:00

Jei žąsiukas ar vištelė
Pasitaiko man ant kelio -
Plunksneles nudulkau veikiai:
Man pasauly daug nereikia...

Balys Sruoga

žodynas                  1:11
vocabulary

nabagutė
someone for whom one feels sorry

kūmutė
godmother

raitas
on a horse

snukis
snout

guodėjas
a comforter

užuosti
to smell

pavojus
danger, hazard, risk

kilpa
noose, trap, loop

pasitaikyti
to occur

nudulkėti
to hurry off, to dust off

Now the story with a translation         1:43

Lapė Snapė 
Fox Beak

Aš laputė - nabagutė
I am a little fox - a poor thing

Našlaitėlė kūmutė.
little orphan, a little godmother

Be tėvelio, be močiutes.
without a father, without a grandmother

Man pasauly reikia būti.
I need to be in the world.

Man kojelės - lengvos, greitos,
My legs - light, fast

Pačios kelias, pačios raitos.
they themselves get up, mounted

Man kailelis - tartum šilko,
My fur - as if silk

Nebijau aš net ir vilko.
I am not afraid even of the wolf

O snukutis man šnekutis -
And my snout is a talker

Kaip uogelė, kaip bitutė!
Like a berry, like a little bee

Ar kas liūdi, ar kas guodžias -
Is someone is sad, if someone needs comfort         3:00

Jis iš tolo vis užuodžia.
It smells always from afar.

Jis užuodžia, kur pavojus,
It smells where there is danger,

Kur nereikia kelti kojos,
Where one shouldn't step with their foot.

Kur piktų žmonių braidyta,
Where angry people have waded

Kur man kilpa pastatyta.
Where a trap was built for me 

Jei žąsiukas ar vištelė
If a little goose or chicken

Pasitaiko man ant kelio -
Happen to me on the road -

Plunksneles nudulkau veikiai:          3:45
Its little feathers I dust off soon

Man pasauly daug nereikia...
I don't need much in the world

Balys Sruoga

That's all folks             4:02