Labas aš esu Aldona
and I'm Joel. This is out audio version of Leituvos Laukai page 182.

Lietuvos Medziai
Lietuvos miškuose, taip kaip ir Amerikos, auga spygliuočiai ir lapuočiai
medžiai. Bet spygliuočių yra daugiau.

Jie sudaro apie 75% viso mūsų ploto. Iš spygliuočių medžių pirmą vietą
užima eglės (fir trees), paskui - pušys (pine trees).
---
Taip pat auga ir kadagiai (junipers), nedideli spygliuočiai medeliai.
Seniau jie užaugdavo aukšti medžiai, bet dabar auga kaip krūmai.
Ant jų auga juodos spalvos ir malonaus kvapo uogos.          1:00

Jos vartojamos vaistų gamybai.
Iš lapuočių medžių mūsų miškuose daugiausia auga ąžuolai (oaks),
uosiai (ash trees), beržai (birches), liepos (linden trees), klevai (maples),
gluosniai (willows), drebulės (aspen trees).
S. Jonynienė                            182

žodynas                                1:30
vocabulary

sudaryti
to create, form, constitue, make up

plotas
area, space, territory

kadagas
juniper

vartoti
to use, consume

gamyba
production, manufacture, fabricaion

Now we will hear the story with a translation.       1:53 

Lietuvos Medžiai
Lithuanian Forests

Lietuvos miškuose, taip kaip ir Amerikos,
In Lithuanian forests, like in America,

auga spygliuočiai ir lapuočiai medžiai.
grow coniferous and deciduous trees.

Bet spygliuočių yra daugiau.
But coniferous are more plentiful.

Jie sudaro apie 75% viso mūsų ploto.
They make up about 75% of all our area.

Iš spygliuočių medžių pirmą vietą
Of the coniferous trees frst place

užima eglės paskui - pušys.
is taken by fir trees, next - pine trees.

Taip pat auga ir kadagiai, nedideli spygliuočiai medeliai.
Also grow junipers, small coniferous trees.

Seniau jie užaugdavo aukšti medžiai,
Formerly they used to grow tall trees,

bet dabar auga kaip krūmai.
but now they grow like bushes.

Ant jų auga juodos spalvos    3:22
On them grow black colored

ir malonaus kvapo uogos.
and pleasant smelling berries.

Jos vartojamos vaistų gamybai.
They are used for medical products,

Iš lapuočių medžių mūsų miškuose daugiausia auga
From deciduous trees in our forests mostly grew

ąžuolai, uosiai,  beržai, liepos,    klevai, gluosniai drebulės 
oaks,  ash trees, birches, linden trees, maples, willows, aspen trees.

S. Jonynienė
That's all folks.                      4:11