Labas, aš Aldona
and I'm Joel. Now Aldona will read the story on page 165 of Lietuvos Laukai.

Lydeka 

Lydeka yra pailga, pilkai žalsvos spalvos žuvis.
Jipriklauso prie pačių rajausių ir didžiausių plėšriųjų žuvų.

Turi stiprius ir aštrius dantis, kurie nudilę, nusidėvėję pakeičiami naujais.
Savo dantis lydeka keičia apie 10 kartų per metus.
---
Ji minta kitomis žuvimis, bet taip pat puola ir varles bei paukščius.
Dieną ji tūno pasislėpusi žolėse ir tenkinasi
praplaukiančiu grobiu, o naktį eina į tikrą medžioklę.

Kadangi ji labai daug ėda, tai greitai ir auga.        1:00
Užauga iki 3 pėdų ilgumo ir 50-70 svarų svorio.
---
Lietuvoje lydeka yra viena iš skaniausių, geriausių ir labiausiai mėgstamų žuvų.
Lietuvos vandenyse jų yra gausu.
---
Amerikoje taip pat yra lydekų, tik jos čia užauga dar didesnės.

S. Jonynienė
Mįslės: 
40. Vikri mergaitė, sidabro suknaitė.
41. Turi sparnus, bet nelekia, neturi kojų, bet nepavysi.      165

Žodynas                               1:54
Vocabulary

pailgas, pailga
oblong

rajus, raji
voracious

plėšrus
predatory

nudilti
to wear out

nusidėvėti
to wear out

pakeisti
to replace

tūnoti
to stay put

grobis
booty, prey

tenkintis
to satisfy oneself

tenkinti
to satisfy, meet

praplaukiančiu
passing

svaras
a pound

svoris
weight

gausa
abundance

gausus, gausi
plentiful, abundant

vikrus, vikri
slick, nimble

pavyti
to catch up, overtake

Now we will read the story and a translation            2:39

Lydeka 
The Pike

Lydeka yra pailga,
The pike is an oblong

pilkai žalsvos spalvos žuvis.
gray green colored fish.

Ji priklauso prie pačių rajausių                   3:00
It belongs to a family of most voracious

ir didžiausių plėšriųjų žuvų.
and largest predatory fish.

Turi stiprius ir aštrius dantis,
It has strong and sharp teeth

kurie nudilę,
which when worn out,

nusidėvėję pakeičiami naujais.
are replaced by new ones.

Savo dantis lydeka keičia
The pike replaces it teeth

apie 10 kartų per metus.
about 10 times per year.
---
Ji minta kitomis žuvimis,
It eats other fish,

bet taip pat puola i varles bei paukščius.
but also attacks frogs and birds.                 4:00

Dieną ji tūno pasislėpusi žolėse
During the day he stays put, hiding in the grasses,

ir tenkinasi praplaukiančiu grobiu,
and satisfies itself with passing prey, 

o naktį eina į tikrą medžioklę.
but at night it goes to real hunting.

Kadangi ji labai daug ėda,
Because it eats a lot,

tai greitai ir auga.
it also quickly grows.

Užauga iki 3 pėdų ilgumo
It grows to 3 feet in length

ir 50-70 svarų svorio.
and 50-70 pounds in weight.
---
Lietuvoje lydeka yra viena iš skaniausių,              5:00
In Lithuania the pike is one of the most delicious,

geriausių ir labiausiai mėgstamų žuvų.
best and most loved fish.

Lietuvos vandenyse jų yra gausu.
In Lithuanian waters they are abundant.
---
Amerikoje taip pat yra lydekų,
In America there are also pikes,

tik jos čia užauga dar didesnės.
only here they grow even bigger.

S. Jonynienė
Mįslės: 
40. Vikri mergaitė, sidabro suknaitė.
  A nimble girl, a silver dress

atsakymas:žuvis
answer: a fish

41. Turi sparnus, bet nelekia,
it has wings but it does not fly,

neturi kojų, bet nepavysi.
it has no legs, but you cannot catch it.
  
atsakymas:žuvis
answer: a fish
That's folks.                         165  6:16