Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story on page 172 of Lietuvos Laukai.
First Aldona will read the story.

Lydeka, Gulbė Ir Vėžys

Vieną kartą lydeka, gulbė ir vėžys susitarė šieno 
vežimą trise vežti; taip sutarę įsikinkė ir ėmė traukti. 

Traukė visomis jėgomis, bet vežimas - nė krust.

Vežimas buvo rodos, nesunkus, pavežamas: bet gulbė aukštyn jį traukė,
į padebesius, vėžys traukdamas
atbulas vėžliojo, o lydeka traukdama, vis į upę, į vandenį žiūrėjo.

Kas čia kaltas buvo, kas nekaltas - spręsti mums sunku.
Tiek teaišku: jų šieno vežimas ir dabar tebestovi pievoje neparvežtas į daržinę.

J. Krilovas
Mislė:
44. Balta neskalbta.                      172

žodynas                             1:12
vocabulary

įsikinkyti
to harness oneself

krustelėti
to move, stir

atbulas
turned the wrong way, inverted, reversed

vėžlioti
to be awkward

spręsti
to solve, decide, judge

daržine
a barn, shed

Now we will read the story and its translation.          1:34

Lydeka, Gulbė Ir Vėžys
The Pike, the Swan and the Crab

Vieną kartą lydeka, gulbė ir vėžys
Once upon time a pike, a swan and a crab

susitarė šieno vežimą trise vežti;
agreed the three of them to transport a hay wagon;

taip sutarę įsikinkė
so agreed, they harnessed themselves

ir ėmė traukti. 
and started to pull.

Traukė visomis jėgomis,
They pulled with all their might,

bet vežimas - nė krust.
but the wagon did not move.

Vežimas buvo rodos, nesunkus, pavežamas:
The wagon was seemingly easy to pull, not heavy:

bet gulbė aukštyn jį traukė,
but the swan pulled it upwards,

į padebesius,
up to the clouds,

vėžys traukdamas atbulas vėžliojo,
the crab pulled it backwards, awkwardly,

o lydeka traukdama, vis į upę,                  3:00
and the pike while pulling always to the river,

į vandenį žiūrėjo.
was looking at the water.

Kas čia kaltas buvo, kas nekaltas -
Who here was guilty, who was not guilty,

spręsti mums sunku.
it is hard for us to decide.

Tiek teaišku:
Only so much is clear;

jų šieno vežimas ir dabar tebestovi pievoje
their hay wagon even now is standing in a meadow,

neparvežtas į daržinę.
not having been transported to the barn.

J. Krilovas
Mislė:
44. Balta neskalbta.
white not washed
atsakymas: gulbė
answer:a swan                              172

That's all folks.                         4:10