Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is page 72 from Lietuvos Laukai. First we will read the story

Pelėda

Pelėda yra maždaug varnos didumo paukštis.
Tai vienintelis paukštis, kurio akys priekyje galvos, o ne šonuose.
Pelėda laikoma išminties simboliu.
Apie akis ir snapą ji turi šviesių plunksnelių apvedžiojimą.

Jos plunksnos viršuj yra pilkos, lyg pelenai,
o apačioj rusvai rudos su šviesiais taškeliais.
---
Pelėda gyvena miškuose ir senuose soduose, kur yra medžių,
taip pat griuvėsiuose ir daržinėse.
---
Pelėda yra naktinis paukštis, dieną ji nemato.
Per dieną ji miega.
Tik kai sutemsta, ji pradeda skraidyti, ieškodama maisto.

Pelėdos yra labai naudingi paukščiai, nes maitinasi žiurkėmis bei pelėmis
ir daug jų naktimis išgaudo.
---
Pelėdos ūbauja; atrodo lyg mažas vaikutis verktų.

S. Jonynienė                             72

žodynas                               1:27
vocabulary

tilvikas
sandpiper

išmintis
wisdom

apvedžiojimas
decorative border

pelenai
ashes

daržinė
a barn

ūbauti
to hoot, howl

Now we will hear the story with a translation.          1:47
Pelėda
Owl

Pelėda yra maždaug varnos didumo paukštis.
The owl is a bird approximately the size of a crow.

Tai vienintelis paukštis,
It is the only bird

kurio akys priekyje galvos,
whose eyes are in the front of the head

o ne šonuose.
and not on the sides.

Pelėda laikoma išminties simboliu.
The owl is considered a symbol of wisdom.

Apie akis ir snapą
Around the eyes and the beak

ji turi šviesių plunksnelių apvedžiojimą.
it has light feathers as a decorative border.

Jos plunksnos viršuj yra pilkos,
Their feathers on top are grey,

lyg pelenai,
like ashes,

o apačioj rusvai rudos                    3:00
and below are rusty brown

su šviesiais taškeliais.
with light little spots.
---
Pelėda gyvena miškuose ir senuose soduose,
The owl lives in forests and old gardens,

kur yra medžių,
where there are trees,

taip pat griuvėsiuose ir daržinėse.
also in ruins and in barns.
---
Pelėda yra naktinis paukštis, dieną ji nemato.
The owl is a night bird, it does not see during the day.

Per dieną ji miega.
It sleeps through the day.

Tik kai sutemsta,
Only when it become dark

ji pradeda skraidyti, ieškodama maisto.              4:00
it starts to fly around, looking for food.

Pelėdos yra labai naudingi paukščiai,
Owls are very useful birds,

nes maitinasi žiurkėmis bei pelėmis
because they feed on rats and mice

ir daug jų naktimis išgaudo.
and catch many of them at night.
---
Pelėdos ūbauja;
Owls hoot;

atrodo lyg mažas vaikutis verktų.
it sounds like a small child crying.
---
S. Jonynienė

that's all folks                      72   4:46