Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story on page 192 of Lietuvos Laukai.
First Aldona will read the story.

Pušis
Pušis, kaip ir eglė yra spygliuotis medis.
Tik už eglę ji yra aukštesnė ir lieknesnė.
Pušies šakos auga tik viršūnėje, o apatinės šakos pamažu džiūsta ir krenta žemėn.
---
Pušų vaisius, sėkla - kankorėžiai.
Jose esančios sėklos patenka į žemę, ir iš jų išauga jaunos pušaitės.
---
Pušis gyvena apie 200 metų.
---
Pušynus lietuviai labai mėgsta, bet dabar jų nėra tiek, kiek buvo senovėje.
S. Jonynienė
Kiekviena pušis savo šilui ošia.
Ištark greitai!
Sušniokštė, sušlamėjo žalios pušys šilo pusėj.             192

žodynas                                 1:10
Vocabulary

lieknas,liekna
slim, slender

pamažu
gradually, slowly

džiūti
to dry out, wither, desiccate

ištarti
to pronouce, utter, enounce

šniokšti
to pant

ošti
to sigh, rustle, murmur

šlamėti
to murmur

Now we will read the story with a translation           1:36

Pušis
The Pine tree

Pušis, kaip ir eglė yra spygliuotis medis.
The pine, like the fir is a coniferous tree.

Tik už eglę
Compared to the fir,

ji yra aukštesnė ir lieknesnė.
it is taller and slimmer.                     2:00

Pušies šakos auga tik viršūnėje,
Pine branches grow only on the top,

o apatinės šakos pamažu džiūsta
and the bottom branches gradually dry out

ir krenta žemėn.
and fall down.
---
Pušų vaisius, sėkla - kankorėžiai.
The pines' fruit is a seed, pine cones.

Jose esančios sėklos patenka į žemę,
In them exist seeds which fall to earth,

ir iš jų išauga jaunos pušaitės.
and from them grow young pine trees.
---
Pušis gyvena apie 200 metų.
Pines live about 200 years.
---
Pušynus lietuviai labai mėgsta,
Lithuanians are very fond of pine forests ,

bet dabar jų nėra tiek, kiek buvo senovėje.
but now there are not so many left, like there used to be in ancient times.

S. Jonynienė
Kiekviena pušis savo šilui ošia.
Each pine rustles to its own pine forest.

Ištark greitai!
Pronouce quickly

Sušniokštė, sušlamėjo žalios pušys šilo pusėj.             192
They panted, and murmured, the green pines on the side of the pine forest.

that's all folks                            3:46