I'm Aldona
and I'm Joel. This is our version of Lietuvos Laukai page 110

Šernas

Kitaip jis dar laukine kiaule vadinamas.
Šernas yra gana paplitęs Lietuvos miškuose.
Jis yra beveik tokio dydžio, kaip naminė kiaulė,
tik šernas turi šiurkštesnius šerius ir didesnes iltis.
Jo mėsa yra skani ir tinka valgymui.

Kai kas šerno mėsą labiau mėgsta, negu naminės kiaulės, nes šernas minta
daugiausia vaisiais ir šaknimis ir yra daug švaresnis už namine kiaulę.

Jo oda yra labai stipri ir tinka visokiems odos dirbiniams.

Šernas gyvena miškuose. Jis turi labai gerą klausą ir uoslę.     1:00

Šernas nėra žmogui pavojingas, tik puolamas yra labai piktas.
Be to, kartais padaro Žmogui žalos, nes
apsilanko ūkininko laukuose, išknisa bulves, apėda javus.

žodynas                         1:22
vocabulary

paplitęs
common, widespread

šiurkštus
rude, rough

šeriai
bristles

iltis
tusk, fang

misti
to feed

klausa
hearing

uoslė
smell

puolamas
when attacked

žala
damage, harm

išknisti
to dig up

apėsti
to eat all around

Now we will hear the story with a translation.     1:55
Šernas
boar

Kitaip jis dar laukine kiaule vadinamas.
He is also called is called a wild pig.

Šernas yra gana paplitęs
The boar is quite common

Lietuvos miškuose.
in Lithuanian forests.

Jis yra beveik tokio dydžio,
He is almost the same size

kaip naminė kiaulė,
as the domestic hog,

tik šernas turi
only the boar has

šiurkštesnius šerius ir didesnes iltis.
rough bristles and bigger tusks.

Jo mėsa yra skani
Its meat is delicious

ir tinka valgymui.
and suitable for eating.

Kai kas šerno mėsą labiau mėgsta,         3:00
Some people prefer boar meat,

negu naminės kiaulės,
to domestic pork,

nes šernas minta
because boar feeds

daugiausia vaisiais ir šaknimis
on mostly fruits and roots

ir yra daug švaresnis už namine kiaulę.
and is much cleaner than domestic swine.

Jo oda yra labai stipri
Its skin is very strong

ir tinka visokiems odos dirbiniams.
and suitable for all kinds of leather articles.

Šernas gyvena miškuose.
Boars live in forests.

Jis turi labai gerą klausą ir uoslę.
It has very good hearing and smell.

Šernas nėra žmogui pavojingas,
The boar is not dangerous to people,         4:00

tik puolamas yra labai piktas.
but when attacked it is very angry

Be to, kartais padaro Žmogui žalos,
Besides that, it sometimes causes damage to people

nes apsilanko ūkininko laukuose,
because it visits farm fields,

išknisa bulves, apėda javus.
it digs up potatos, it eats grain.

That's all folks                    4:38