I'm Aldona
and I'm Joel. This is our version of Lietuvos Laukai page 111. First the story.

Stumbras

Tai didžiulis į jautį panašus laukinis gyvulys,
ilgais lenktais ragais, durpinės spalvos garbanotais plaukais.

Stumbrą galima prisijaukinti. Jo mėsa yra valgoma.

Minta žole, medžių lapais ir žieve, šaknimis.

Oda naudojama batams ir kitiems dirbiniams.

Stumbrų anksčiau buvo visoje Lietuvoje.
Vėliau jų buvo užsilikusių tik Baltvyžio girioje.

žodynas                         0:47
vocabulary
lenktas, lrnkta
curved

durpės
peat

garbanotas
curly or wavy hair

prijaukinti
to tame, domesticate
prisijaukinti
to be tamed

misti
to feed, eat
minta
it eats

žievė
tree bark

dirbinys
manufactured article

užsilikti
to stay behind

Now we will hear the story with a translation      1:20
Stumbras
Bison

Tai didžiulis į jautį panašus laukinis gyvulys,
This is a huge wild animal similar to a bull

ilgais lenktais ragais,
with long curved horns,

durpinės spalvos garbanotais plaukais.
peat-colored curly hair

Stumbrą galima prisijaukinti.
A bison can be tamed.

Jo mėsa yra valgoma.
His meat is edible.                  2:00

Minta žole, medžių lapais
He eats grass, tree leaves

ir žieve, šaknimis.
and bark, and roots.

Oda naudojama batams
The skin is used for shoes

ir kitiems dirbiniams.
and for other articles.

Stumbrų anksčiau buvo visoje Lietuvoje.
Bison earlier were everywhere in Lithuania.

Vėliau jų buvo užsilikusių tik Baltvyžio girioje.
Later there were only a few left in the Baltžio Forest

That's all folks                    2:48