Labas aš Aldona
and I'm Joel. These are the two stories on page 168 of Lietuvos Laukai.
First Aldona will read the story.

Ungurys
Ungurys yra ilga, tamsiai žalsvos spalvos žuvis, į gyvatę panaši.
Ji gali ilgai būti gyva ir be vandens.
Ungurys nėra nuolatinis Lietuvos gyventojas.

Į mūsų upes ir upelius pavasarį jis atplaukia tik paatostogauti,
o šiaip gyvena Atlanto vandenyne.
Ungurys yra labai gudri žuvis ir turi gerą uoslę.

Dieną jis dažniausiai tūno kur įsikasęs, o naktį išeina maisto ieškoti.
Minta mažomis žuvytėmis, vėžiais.                    1:00
Ungurys yra pati riebiausia žuvis.

Jis dažniausiai valgomas rūkytas.
Jo mėsa skani, bet gan brangi.
S. Jonynienė

EŠerys 
Ešerių Lietuvoje buvo daugiausia iš visų žuvų.
Ešerys atrodo lyg kuprotas. Jo nugara yra tamsi, pilvas
baltas, o šonai gelsvi, išraižyti skersai žaliomis juostomis.

Ešerys yra plėšri žuvis. Jis ryja mažesnes žuvytes, varles, vėžius.
Ešerys užauga iki pėdos ilgio ir sveria apie porą svarų.
S. Jonynienė                            168

žodynas                                  1:53
Vocabulary

įsikasti
to dig oneself in

tūnoti
to stay put

išraižyti
to cut out, carve out, streak

ryti
to eat up, swallow, devour

Now we will hear the story with its translation           2:08

Ungurys
The Eel

Ungurys yra ilga,
The eel is a long,

tamsiai žalsvos spalvos žuvis,
dark green fish,

į gyvatę panaši.
similar to a snake.

Ji(s) gali ilgai būti gyva
It can live a long time

ir be vandens.
even out of the water.

Ungurys nėra nuolatinis Lietuvos gyventojas.
The eel is not a fulltime Lithuanian dweller.

Į mūsų upes ir upelius pavasarį                3:00
Into our rivers and streams in the spring

jis atplaukia tik paatostogauti,
it arrives only to vacation

o šiaip gyvena Atlanto vandenyne.
and otherwise it lives in the Atlantic Ocean

Ungurys yra labai gudri žuvis
The eel is a very wily fish

ir turi gerą uoslę.
and has a good sense of smell.

Dieną jis dažniausiai tūno kur įsikasęs,
During the day it usually stays put where it has burrowed

o naktį išeina maisto ieškoti.
and at night it comes out to search for food.

Minta mažomis žuvytėmis, vėžiais.
It eats small fish, crawfish.                   4:00

Ungurys yra pati riebiausia žuvis.
The eel is the fattest fish there is.

Jis dažniausiai valgomas rūkytas.
It is usually eaten smoked.

Jo mėsa skani, bet gan brangi.
Its meat is delicious but quite expensive.

S. Jonynienė

EŠerys 
The Perch

Ešerių Lietuvoje buvo daugiausia iš visų žuvų.
In Lithuania perch were the most plentiful of all fish.

Ešerys atrodo lyg kuprotas.
The perch appears to be humpbacked.

Jo nugara yra tamsi, pilvas baltas,
Its back is dark, its belly is white,

o šonai gelsvi, išraižyti skersai žaliomis juostomis.        5:03
and the sides are yellow, streaked aross with green stripes.

Ešerys yra plėšri žuvis.
The perch is a predatory fish.

Jis ryja mažesnes žuvytes, varles, vėžius.
It devours smaller fish, frogs, crabs.

Ešerys užauga iki pėdos ilgio
The perch grows to about one foot in length.

ir sveria apie porą svarų.
and weighs about a couple of pounds.

S. Jonynienė                     168
That's all folks.                         5:47