Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story on page 183 of Lietuvos Laukai. First the story.

Uosis

Uosis, kaip ir ąžuolas, yra didelis, gražus medis.
Auga dažniausiai įsimaišęs tarp kitų lapuočių medžių.
Taip pat plačiai vartojamas sodybų puošimui.

Uosis išauga iki 80-90 pėdų aukščio ir būna labai storų uosių.

Gyvena apie 150 metų.

Uosis yra kietas ir geras medis, todėl jį naudoja
geriems ir brangiems dirbiniams - muzikos instrumentams, geresniems baldams.

S. Jonynienė
Now we will hear the story with a translation.         0:56

Uosis
Ash

Uosis, kaip ir ąžuolas,
The ash, like the oak,

yra didelis, gražus medis.
is a big, beautiful tree.

Auga dažniausiai įsimaišęs
It usually grows mixed

tarp kitų lapuočių medžių.
in between other deciduous trees.

Taip pat plačiai
It is also widely

vartojamas sodybų puošimui.
used for decoration of gardens.

Uosis išauga iki 80-90 pėdų aukščio
The ash grows upto 80 or 90 feet in height

ir būna labai storų uosių.
and there are very thick ashes.

Gyvena apie 150 metų.
They live about 150 years.

Uosis yra kietas ir geras medis,
The ash is a hard and good timber,

todėl jį naudoja
therefore it is used

geriems ir brangiems dirbiniams -
for good and expensive articles -

muzikos instrumentams, geresniems baldams.
for musical instrument, good furniture.

S. Jonynienė                         183

That's all folks.                  2:39