Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story on page 64 Of Lietuvos Laukai. First the story.

Varnos Ir Šuo
Šuo gulėjo pririštas prie būdos ir graužė kaulą.
Atlėkė dvi varnos ir nutarė atimti kaulą.
Viena varna nusileidus kirto šuniui į uodegą.
Suo atsisuko ir norėjo sugauti varną.
Tuo tarpu kita varna pagrobė kaulą, ir abi nuskrido ant stogo.

Žodynas                   0:41
Vocabulary

pririšti
to tie

graužti
to gnaw

nusileisti
to land, descend

tuo tarpu
meanwhile

pagrobti
to kidnap, seize, steal

kirsti
to strike

Now we will hear the story with a translation.       1:00
Varnos Ir Šuo
Crows and A Dog

Šuo gulėjo pririštas prie būdos
A dog was lying tied near a hut

ir graužė kaulą.
and gnawed a bone.
 
Atlėkė dvi varnos
Two crows landed

ir nutarė atimti kaulą.
and decided to take away the bone.

Viena varna nusileidus
One crow, having landed,

kirto šuniui į uodegą.
struck the dog in the tail 

Šuo atsisuko ir
The dog turned around and

norėjo sugauti varną.
wanted to catch the crow.

Tuo tarpu kita varna pagrobė kaulą,
Meanwhile the other crow stole the bone,

ir abi nuskrido ant stogo.
and both flew away to the roof.

That's all folks.                       2:11