I'm Aldona
and I'm Joel. This is our version of Lietuvos Laukai page 107
Voverė 

Voverė yra nedidelis, gražia ilga uodega gyvulėlis. 
Priekinės jos kojytės yra daug trumpesnės už užpakalines.
Jomis ji gražiai pasiima riešutą ir kramto.

Kaip gražiai ji tada tupi ant paskutinių kojelių, uodegą papūtusi!
Voveraičių yra rudų, pilkų, juodų.

Nors ji ir yra žalinga, nes geria paukščių kiaušinėlius
ir kramto pušų metūgęes, dėl to pušys negali aukštyn augti,
bet dėl jos gražumo ir judrumo žmonės ją myli ir jos nešaudo.   1:00

Voverytės lizdą sunku rasti, nes ji suka jį šakų tankumynuose.
Jos lizdas turi dvejas duris, kurių vienos
visada uždarytos, o per šalčius ir antras užsidaro.

Į savo lizdelį voverytė prisineša Žiemai maisto atsargų.
Mėgstamiausias jos valgis yra riešutai ir gilės.
Žiemą mielai aižo eglių ir pušų kankorėžius.

žodyas                  1:38
vocabulary

uodega
tail

kramtyti
to chew

žalingas
harmful

metugė
annual sprouts

judrus, judri
active, agile

tankumas
density, thickness

tankumynas
a thicket

šalčius
frost

atsarga
supply, stock, reserve

gilė
acorn

valgis
food

aižeti
to crack

kankorėžis
cone

Now we will hear the story with a translation   2:15
Voverė
Squirrel

Voverė yra nedidelis,
The squirrel is not big,

gražia ilga uodega gyvulėlis.
a pretty long tailed animal.

Priekinės jos kojytės yra daug
Its front legs are much shorter

trumpesnės už užpakalines.
than the rear ones.

Jomis ji gražiai pasiima riešutą ir kramto.
With them it nicely takes nuts and chews.

Kaip gražiai ji tada tupi
How prettily it then perches               3:00

ant paskutinių kojelių, uodegą papūtusi!
on its rear legs, its bushy tail.

Voveraičių yra rudų, pilkų, juodų.
Squirrels are brown, gray, black.

Nors ji ir yra žalinga,
Although it is harmful,

nes geria paukščių kiaušinėlius
because it drinks birds' eggs

ir kramto pušų metūgęes,
and chews pine sprouts.

dėl to pušys negali aukštyn augti,
so pines cannot grow high,

bet dėl jos gražumo ir judrumo
because of their beauty and agility

žmonės ją myli ir jos nešaudo.
people love them and do not shoot them.       4:00

Voverytės lizdą sunku rasti,
A squirrel's nest is hard to find,

nes ji suka (jį) šakų tankumynuose.        Aldona left out jį
because it builds it in the thickets.

Jos lizdas turi dvejas duris,
Their nests have two doors,

kurių vienos visada uždarytos,
of which one is always closed,

o per šalčius ir antras užsidaro.
but during frosts the second closes.

Į savo lizdelį voverytė prisineša
To its nest the squirrel brings
Žiemai maisto atsargų.
food supplies for the winter.

Mėgstamiausias jos valgis yra riešutai ir gilės.
Its favorite foods are nuts and acorns

Žiemą mielai aižo eglių ir pušų kankorėžius.
In winter it loves to crack fir and pine cones

That's all folks                     5:13