Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story on page 165 of Lietuvos Laukai.
First Aldona will read the story.

Žuvytė

Radus slieką upėje, mažiukė žuvytė
Gailėjosi širdingai, kad negal praryti.
Pasitraukė į šalį, pamačius lydeką,
Kuriai sliekas, o su juom ir meškerė teko.
Regėdama žuvytė, kaip galėj pražūti,
"Gerai, - tarė, - kaip kada ir mažyte būti.“

Petras Arminas-Trupinėlis                    165

žodynas                              0:50
Vocabulary

radus
having found

sliekas
worm

gailėtis
to regret, repent, pity

praryti
to swallow, devour, ingest

lydeka
a pike fish

regėti
to see

pražūti
to perish, be lost, disappear

Now we will read the story and a translation           1:15

Žuvytė
fish

Radus slieką upėje, mažiukė žuvytė
Having found a worm in the river, a little fish
   
Gailėjosi širdingai, kad negal praryti.
regretted heartily that he cannot swallow it.

Pasitraukė į šalį, pamačius lydeką,
He withdrew to the side, having seen a pike,

Kuriai sliekas, o su juom ir meškerė teko.
To whom the worm, and with it also the fishing rod befell.

Regėdama žuvytė, kaip galėj pražūti,
The fish seeing how it could have perished,

"Gerai, - tarė, - kaip kada ir mažyte būti.“
"It is good" it said, "once in a while just to be little"

Petras Arminas-Trupinėlis                    165
That's all folks.                        2:24