Viešpats yra mano ganytojas,

man nieko netruks.

Jis paguldo mane žaliuojančiose ganyklose

veda mane prie tylių vandenų.

Jis atgaivina mano sielą,

veda mane teisumo taikais dėl savo vardo.

Nors eičiau per mirties šešėlio slėnį,

nebijosiu pikto nes Tu su manimi.

Tavo lazda bei Tavo ramstis nuramina mane.

Tu paruoši man stalą mano priešų akivaizdoje,

aliejumi man patepi galvą

mano taurė perpildyta.

Tikrai, gerumas ir gailestingumas lydes mane per visas mano gyvenimo dienas.

Aš gyvensiu Viešpaties namuose per amžius,

The Lord is my shephard
I shall not want.
He maketh me to lie down in green pastures:
he leadeth me beside the still waters.
He restoreth my soul
he leadeth me in the path of rightousness for his name's sake.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil for thou art with me;
thy rod and thy staff they comfort me.
Thou preparest a table before me in the presence of mine eniemies
thou anointest my head with oil;
my cup runneth over.
Sure goodness and mercy shall follow me all the days of my life
I will dwell in the house of the Lord for ever.
Aldona's reading:psalms23-2.mp3